122_20231031_135854.jpg

Pomezky 2023

Již popatnácté se v rámci podzimních prázdnin konalo Florbalové soustředění. A hned čtvrtnáctkrát byly jeho dějištěm Krkonoše, konkrétně Horský hotel Pomezní bouda, který navštěvujeme již od roku 2006.

Ve středu odpoledne 25. října odcestovalo celkem 35 dětí z řad přípravky, elévů, elévek, mladších a starších žáků a žákyň směrem Krkonoše, konkrétně Horní Malá Úpa. Letos si děti užily pět dní a čtyři noci na horském hotelu Pomezní bouda.

Na děti po příjezdu čekalo rozřazení do pokojů, večeře a po ní hned první trénink v hale, která je hned naproti horské chatě, kde se aklimatizovaly a užily si první hry na Pomezkách. Soustředění je vždy o všech možných sportech, hrách a hlavně zábavě, kterou pro děti vedoucí připravují. Soustředění jsme tedy nestrávili jen v hale, ale i venku, anebo v na chatě, kde jsme hráli různé hry, které třeba nebyly úplně spojené se sportem, ale byly také na postřeh, paměť a vědomosti. 

Ve čtvrtek nám počasí venku celkem přálo, a tak na tréninky v hale navazovala venkovní hra a procházka po okolí. Odpoledne už nám déšť venkovní radovánky nedopřál, a tak jsme se vrhli na zábavu v chatě. Tam jsme s dětmi probrali trochu florbalového učení na téma florbalová pravidla, rozhodčí a jejich signály při zápase. Co si z toho děti odnesly si pak vyzkoušely samy v malém kvízu, který je čekal.

Pátek už nám venkovní déšt plány zhatil. I když jsme stihli ranní trénink v hale, zbytek dne až do odpolední svačiny jsme strávili na chatě namísto plánovaného půldenního výletu. To nám radost ale nezkazilo a děti si užily několik her na chatě. Po svačině se počasí přeci jen trochu umoudřilo a mohli jsme tak s dětmi vyrazit ven na malou procházkou spojenou hrou v lese. Večer již tradičně patřil závěrečnému tréninku v hale, kde děti pilovaly svoje florbalové dovednosti. Cestou z večerního tréninku na děti čekalo překvapení, a sice noční pohádkový les. Pro děti byla připravena krátká stezka, kterou děti procházely například kolem vodníka nebo netopýra a plnily úkoly, za které získávaly indicie k rozluštění hádanky.

Sobotní den začal venkovním výběhem a rozcvičkou a po snídani pokračoval již zaběhlý program. Nejprve jsme pokračovali v hale, kde děti trénovaly střelbu na branku. Halu poté nahradil program na chatě a po obědě jsme se vypravili na krátkou procházku, místo zmiňovaného pátečního výletu. Na závěr dne si děti daly saunu a mohly tak zregenerovat po dalším náročném dni na soustředění.

Poslední den soustředění jsme stihli ještě ranní rozcvičku a snídani. Poté jsme se už ale sbalili a připravovali na odjezd domů. Dopoledne jsme si ještě zpříjemnili tréninkem v hale, kde jsme kromě florbalu vyzkoušeli i další sporty a vytěžili tak poslední momenty na letošním soustředění. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem vedoucím a trenérům za perfektně připravený program a zvládnutou organizaci během soustředění. Jmenovitě Tomáši Tučkovi, Magdě a Vanese Bašovým, Jirkovi a Šárce Skladowské, Kamilu Ambrožovi a také naší paní doktorce Verče Ambrožové. 

Související odkazy