14_20220902_135242.png

Nové logo, nový web, nová FBC Dobruška

Vážení členové, rodiče a přátelé dobrušského florbalu, rád bych Vám touto cestou chtěl představit novou tvář našeho klubu, se kterou se pojí začínající nová éra dobrušského florbalu. Éra, jež bude navazovat na více než dvacetiletou práci dobrovolníků, věnující se dobrušskému florbalu a v níž věříme, že posune náš klub na vyšší úroveň.

Na změně a nastavení budoucnosti oddílu jsme začali pracovat již před dvěma roky. Prvním bodem pro nás bylo vymyslet, kam vůbec dál chceme směřovat - jak sportovně, tak také organizačně. Díky tomu jsme vytvořili základní kameny k naší další práci. Definovali jsme si, jak a s kým chceme pracovat, z čehož nám vyplynula hlavní mise našeho klubu a z ní vznikl projekt s názvem VIZE 2030.

V tuto chvíli nás čeká ta nejdůležitější etapa, a tou je naplnit, co jsme si předsevzali. Máme vytyčené sportovní i organizační cíle, kterými chceme naplňovat naši vizi a posunovat klub stále výše. Obrovskou měrou nám v tom pomůže, že se zanedlouho otevře v Dobrušce nová sportovní hala. Sportovně to ani nelze snad popsat, jakou výhodou bude trénování našich družstev na palubovce se správnými rozměry a v počtu 5 + 1, což jsme doteď nezažili. Natož pak pocit, když si hráči a hráčky budou moci zahrát opravdu doma, před svými rodiči, známými ale i širokou veřejnosti. Představit se všem v Dobrušce a ukázat nejen dobrušťákům, že dokážeme být konkurenceschopní i na republikové úrovni, to bude velkou motivací pro všechny.

Jaká by to byla nová tvář oddílu bez nového loga? Stávající grafika se mění po deseti letech jeho užívání. Nové logo, které budete vídat na našich dresech, tričkách, webu i na ostatních klubových grafikách, nás odkazuje k našim počátkům. Florbal v Dobrušce by nevznikl bez přičinění učitele pana Zdeňka Potůčka a bez jeho Školního sportovního klubu Bodlinka. Vracíme se tím hrdě ke kořenům naší historie a na motivy Bodlinky jsme vytvořili nové logo FBC Dobruška. Logo ctí barvy města Dobrušky - červenou a bílou a zároveň splňuje nároky na jednoduchost pro další užití.


Ještě se na chvíli zastavme u Bodlinky. Ten nám byl nejen předlohou pro nové logo, ale i pro vytvoření oficiálního maskota našeho klubu. Bodlinka tedy znovu vstupuje do florbalu v Dobrušce a budeme se s ním setkávat na domácích zápasech, turnajích a klubových akcích. Prostřednictvím našeho maskota budeme pomáhat dětem se začleněním do oddílu a díky jeho radám se dozví, jaké náš klub ctí hodnoty.

Hodnoty klubu, na nichž si zakládáme, nejsou žádnou novinkou. Všichni v klubu je v sobě máme a automaticky se je snažíme ctít. Nikdy jsme je však neměli takto přesně definovány, nikde nebyly sepsány. V rámci představení celé nové klubové identity vám chceme také představit zkratku #FBCDKA. Ta v sobě skrývá nejen zkrácený nápis FBC Dobruška, ale jednotlivá písmena zároveň protínají všechny naše vyjmenované klubové hodnoty. Podle nich chceme, aby se v klubu všichni řídili.


Co pro nás tyto hodnoty znamenají, je popsáno na našem webu, kde se s nimi můžete všichni blíže seznámit.

Tímto se dostáváme k posledním novinkám, se kterými vás zde chci seznámit. Jistě jste zaznamenali, že tento článek čtete na nových webových stránkách. Náš nový web je jednou z věcí, která přichází a souvisí s představením nové klubové identity. Web je funkčnější, je propojen nejen s členskou sekcí, ale také s webem Českého florbalu. To zaručí včasné doplňování výsledků nebo stále aktuální program na víkend u všech našich družstev. Najdete zde i kompletní historii klubu. V tuto chvíli se nebojíme říct, že na webu najdete téměř vše, co potřebujete. Během nadcházejícího podzimu se také rozroste o e-shop našeho klubového fanshopu. Dále jsme vytvořili náborový web florbaldka.cz , který pomůže všem novým členům s prvními krůčky u nás v klubu.

Byť to možná vypadá, že jsme těmito představenými novinkami svoji aktivitu ukončili a už jen z nich budeme těžit, opak je pravdou. Nyní jsme jen na začátku nové cesty, a toto vše je pro nás závazkem k další práci. Práci s dětmi, mládeží i dospělými, práci v novém prostředí městské sportovní haly. V ní se budeme ze všech sil snažit dodržovat naše stanovené hodnoty a nebudeme omezeni prostředím k dosažení kvalitního sportovního výkonu. Stojí před námi ještě náročná práce v oblasti dotvoření sportovní koncepce. Musíme dotáhnout do konce kompletní změnu klubové identity - zajistit nové dresy, oživit maskota a naplnit klubový fanshop zbožím, obrandovaným novým logem. Pokračovat v práci v organizační složce klubu. Čeká nás příprava klubových akcí pro členy a spousta dalších vytyčených cílů, které nám pomohou růst.

Závěrem bych chtěl říci, že změna klubové identity je pro nás pouze třešnička na dortu a je výsledkem dvouleté práce připravovaných nových věcí. Věcí, na kterých budeme rozhodně pracovat dál během naší cesty být lepším klubem, a ve kterém chceme více než jen sport, a kde bude florbal všem a pro všechny.

Jan Černý, předseda klubu